HSX AS color logo small thumb

noenltsv
Skog - Entrepenør - Jegere - Kultur og Krambu

+4735962020 /post@hsx.no

nettbutikk

Brannslukking

hsx-firefighter
Mercedes Texstile
Nye løsninger for Skogbrann i ulent terreng!

EFFEKTIV BRANNSLUKKING I TERRENGET

Norge er et langstrakt land med spredt bebyggelse og kupert terreng som gjør at tradisjonelt brannslukkingsutstyr ofte er lite anvendelig. Eksisterende materiell er vanligvis tungt og uegnet for transport i terrenget. Vi har ofte nok tilgjengelig vann til slukking, men mangler egnet utstyr til å få det fram til brannstedet.

HSX Firefightersystem består av effektivt, lett og transportablelt utstyr for bruk der asfalten slutter og du må ut i terrenget.

HSX Firefighterutstyr er basert på pumper, slanger og komponenter fra en av verdens ledende produsenter av brannslukningsutstyr; Mercedes Textiles Ltd. i Canada.

Vårt produktsortiment letter arbeidet og lar deg gjøre jobben effektivt
HSX Maskinutvikling AS
Bjønnveien 1
N-3962 STATHELLE
NORWAY
Copyright © HSX Maskinutvikling AS
Developed by Tuna Development Ltd
Telefon:
Phone +4735962020
FAX +4735961630
Mobile +4790694436

HSX Maskinutvikling AS 
Herreveien 24
N-3960 STATHELLE
NORWAY

Telefon:
Phone +4735962020
FAX +4735961630
Mobile +4790694436

Copyright © HSX Maskinutvikling AS
Developed by Tuna Development Ltd