Vår visjon:

Vår visjon og ledestjerne inn i framtiden er å utvikle bedriften og medarbeidere til å se enkle kostnadseffektive løsninger, ta samfunnsansvar, vise gjennomføringsevne, kjenne våre begrensninger og ha fornøyde kunder.

Det handler om "timing"; å gjøre de riktige tingene på riktig tidspunks og å være på riktig sted til rett tid.

HSX ønsker å fremstå som maskinleverandør og produktutvikler.

Ledelse:

HSX Norge ble etablert i 2003 og ledes av industrigrynder Halvor Sannes, som har over 50 års erfaring innen maskinteknikk. Han har vært ansvarlig leder av en rekke peosjekter og bygging av produksjonsutstyr som i dag befinner seg på mange kontinenter.

HSX Sverige ble etablert i 2015 og ledes av Marian og Per Castell. Marian har arbeidet med HSX-produkter siden 2011, og sammen med ektemannen Per er de et sterk team med mangeårig erfaring i maskinteknikk. HSX Sverige har et eget lager i Gøteborg og betjener det svenske og danske markedet.

HSX Litauen, som ble etablert i 2017, ledes av Rolandas Grigas, som har mange års erfaring med maskinteknikk, samt erfaring fra bruk av HSX-produkter fra bland annet annleggsbransjen og verkstedindustri i Norge.
HSX-Litauen har forretningsadresse og lager i Birzay og skal betjene Litauen og Latvia.